top of page

מדיניות ופרטיות

.אנחנו, במי אלמה מכבדים את הפרטיות שלך ולכן יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו

 

?מי אנחנו

.מי אלמה הוא הגורם המפעיל את השירות לו נכתבה מדיניות פרטיות זו

 .לצרכיי מתן השירות אנחנו אוספים מידע על אודותיך, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו
 המידע שייאסף על אודותיך ישמר אצלנו, ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות.

 

?האם אתה חייב לספק לנו מידע

בכל פניה לנושא מידע יש חובה לציין לו האם יש לו חובה לספק את המידע על פי חוק או שאספקת המידע תלויה ברצונו הטוב והסכמתו

.במקרה זה, אין חובה לספק מידע על פי חוק, אך ללא המידע לא יהיה ניתן לקבל את השירותים

 

?מה המידע האישי שאנחנו שומרים על אודותיך

.מידע אישי הוא מידע המתייחס אלייך

.זה יכול להיות מידע שמזהה אותך אישית, או רק מידע שעשוי לזהות אותך

:המידע שאנחנו שומרים על אודותיך הוא
כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך המלא, מספר הטלפון שלך, גילך, מידע מזהה נוסף שתמסור לנו באמצעות השירות ואנחנו עשויים לאסוף עוד מידע מזהה על אודותיך במקרה שבו תצור איתנו קשר ונצטרך לשמור את המידע הזה לצרכיי השירות.

?מה המידע שאינו מזהה אישית שאנחנו שומרים על אודותיך

.מידע שאינו מזהה אישית הוא לא מידע אישי, אבל ביחד עם עוד פרטי מידע הוא יכול להצביע על משהו

.לדוגמא, רשימת העמודים הנצפים באתר מסוים יכולה ללמד איזו קבוצת ספורט אתה אוהד

:לכן, חשוב שנציין כי המידע הלא מזהה שנאסף על אודותיך הוא

השימוש שלך בשירות, כגון העמודים שצפית בהם, מידע טכני על ציוד הקצה שלך, כגון גרסת דפדפן, מערכת ההפעלה שלך, רזולוציית המסך וכדומה, מידע סטטיסטי ולא מפולח אישית כגון מדינה, פלח אוכלוסיה, גיל משוער


?כיצד אנחנו אוספים על אודותיך מידע

.השאלה כיצד אוספים על אודותיך מידע היא חשובה, כיוון שלעתים נאסף מידע ממספר מקורות שונים

דרכי האיסוף יכולים, לעתים, לכלול הן מידע שאתה תספק ישירות למי שאוגר על אודותיך מידע והן מידע שיתקבל ממקורות אחרים. במקרה זה, אנחנו אוספים את המידע שאתה מספק לנו בזמן השימוש בשירות שלנו בלבד

 

?כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף

גם אם אוספים על אודותיך מעט מאוד מידע, אך משתפים אותו עם כולם, יש בכך כדי להשפיע על השימוש של בעל המאגר במידע. במקרה שלנו, אנחנו משתמשים במידע שאספנו לצורך מתן השירות, אנחנו משתמשים במידע לדיוור ישיר ושליחת פרסומות, אנחנו מייצרים פרופילים כדי לשפר את השירות.

?למי יש גישה למידע על אודותיך

.ככל שיש לפחות אנשים גישה למידע על אודותיך כך יש פחות סיכוי לשימוש לרעה

.אנחנו מספקים גישה למידע לעובדים שלנו, שנמצאים תחת חובת סודיות מלאה

 

?האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע

.צדדים שלישיים יכולים להשתמש במידע ולהעביר אותו לאחרים, וצריך לבדוק גם את מדיניות הפרטיות שלהם

."אם אין צדדים שלישיים שמקבלים מידע, פשוט כתוב "אין צדדים שלישיים שמקבלים מידע

.אם יש, נפרט מיהם ואיך הם מקבלים

משהו כמו הטקסט הבא: אנחנו מאפשרים למספר צדדים שלישיים להשתמש במידע, לרבות שירות

Google Analytics שמספק שירותי סטטיסטיקה לאתר, שירות Intercom.io שמספק תמיכה טכנית, שירות MailChimp ששולח דואר אלקטרוני עבורנו, המאגר הביומטרי, שמקבל מאיתנו את המידע שלך, והשב"כ, שעוקב אחרייך תמיד..

?כיצד אנחנו יכולים לצור איתך קשר

.אנשים מרגישים מאוד לא בנח לספק מידע פרטי כאשר הם לא יודעים מה יקרה עם המידע שלהם

.שירות שמכבד את הפרטיות שלך לא ישלח לך דואר זבל ולא יפיץ אותך בפרסומות

.תמיד ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצה שלנו

.אם המידע הועבר לאחרים, ההסרה תחול גם עליהם

 

?כיצד אנחנו מדווחים על אירועי אבטחה

.נכון להיום ועל פי חוק, לא כל מאגרי המידע חייבים לדווח על כל אירועי האבטחה, וחבל שכך

.כאשר לארגון מסוים אכפת ממך ומהמידע על אודותיך הוא ידווח על כל חשש לשימוש לרעה

במקרה שלנו, החוק אינו מחייב אותנו לדווח על אירועי אבטחת מידע, ולכן אנחנו לא מדווחים על אירועים אפילו אם נגנב כל מאגר המידע שלנו

?מיהו קצין הפרטיות שלנו, וכיצד תוכל לצור עמו קשר

,אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת החוק, לכן יש לנו בארגון קצין פרטיות
Neil Alexandron.

תוכל לצור איתו קשר באמצעות דואר
אלקטרוני בכתובת

info@miaalma.com.

.קצין הפרטיות שלנו יקבל את התלונות שלך ויבחן אותן

 

האם אנחנו משתמשים בעוגיות?

עוגייה היא קובץ ממוחשב שנשתל במחשב או במכשיר הקצה שלך ומאפשרת לזהות אותך כאשר
.אתה גולש באתרים שונים

.במהלך השירות, אנחנו לא משתמשים בעוגיות
 

"אין צדדים שלישיים שמקבלים מידע"

bottom of page